Quote Me Today

Wahai diri akan dibawa kemana kaki ini nanti? Ke arah onak berduri atau hamparan indah yang menyenangkan hati?

Ayat

My Underlined Ayat *still processing and progressing 

"fabiayyi ala i rabbikuma tukadzibaan.." 
Maka nikmat Tuhan kamu yg manakah yg kamu dustakan..??
(Q.S: Ar-Rahman)


"Allahu laa 'ilaha 'illahuwalhayyul qayyum. Laa ta'khudzuhu sinatuwalaa naum. Llahumaafissamaawati wamaa fil'ard. Man dzalladzi yashfa'u indahuu illabi'idznih. Ya'lamu maa baina 'aidihim wama khalfahum. Walaa yuhiytuuna bisyai'in min'ilmihi 'illabimaasyaa'. Wasi'a kursiyuhus samaawati wal'ard. Walaa ya'uduhu hiftzuhumaa wahuwal aliyyul'athzim"
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
(Q.S: Al-Baqarah)

"..Innahu 'alimun bidzaatissuduur"
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati
(Q.S: Al-Mulk)

"..Waman yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Wayarzukhu min haytsulaa yahtasib, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadr"
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya, sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu
(Q.S: At-Thalaq)


"Laa yukalifullahu nafsan illa wus'aha, lahaa maa kasabat wa'alaihaa maktasabat. Rabbanaa laa tu'akhidzna innasiinaa aw 'akhta'naa, rabbanaa walaa tahmil 'alainaa isran kamaa hamaltahu 'alalladziina min qablinaa, rabbanaa walaa tuhamilnaa maalaa taa qatalanaa bih. wa'fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa 'anta maulanaa fanshurnaa 'alal qaumil kaafirin"
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
(Q.S: Al-Baqarah)


"...Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, waqinaa adzaa bannaar"
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka
(Q.S: Al-Baqarah)

"Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan" 
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)
(Q.S: Ar-Rahman)

"Fainnama’al ‘usri yusra.. innama’al ‘usri yusra"
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S : Al Inshirah 5-6)